četvrtak, 19. svibnja 2016.

U godini šafrana

U godini šafrana
Tražio sam vlastiti san
Milina sunca sa lica
Toplina na obzorima
Liječe riječi
Kolaju kao sok tijela
Noć u kojoj se gušim
Kuca vatra ili dim
Peć tinja
Otrovan na kraju
Oni na vrhu sa osmjesima
Na dnu zgrčeni, sapeti
Livade oslikane jaglacima

Sam u pustari
Umrijeti
Sa urlikom vuka
Na vrhu noći
Ne čekajući dan
Plakao sam
Za srnom na cesti
Nervoza ovisnika
Fuga ekspozicije
Kratkog filma
Početak ili kraj

Uznemirujući prostor
Vrijeme nemira
Straha
Poruke uma
Iznad svega
Gdje lutaju pjesme
One koje se ne boje
Lebdeći bez krila
Forzicija
Umjesto sunca
Sja

Zapalio sam svijeću
Za umrle i žive
Igrokaz na platnu
U doba filma
U potrazi za jednim
Jednim koji zna
Koliko tuge
Ne sretoh nikog'
Samo očajno more
Stijenja hrid
Upija val

Napinje se tijelo
Krši
Lomi se na pol
Mental puca
Zrcalo na podu
Skupljao sam danima
Dijelove noći
Slažući na hrpu
San na san

Nemir je slijedio
Nestanak ljudi
Jedno poslijepodne
Pustih ulica
Hodnici
Nitko ne žuri
Praznina u svemu
Pogledah pticu
Jato za njom
Uzeh krila
Letjeh zadnji
Sa licem vuka
Srcem slavuja
Zatvorih dan

Kuće bez stanovnika
Sreo sam dvoje
Djeteta čudnog
Pogled starca
Snatrim daleki zavičaj
I nigdje nikoga
Znao sam
Došli su brodovima
Kolonama nema kraj
Namjera otmice
Izmještaj
Ni glasa na grani
Ulica bez psa
Katovima hodam
Penjem se i padam
Praznine soba
Okna razastrta
Zavjese na vjetru
Gdje su svi
Ne znam
Uzimam mir
Mir mi daj

Grad je bijel
Obojene ograde
Svježe sasušene boja
Pomislih
Od kuda mi ta misao dođe
Ne, nisam taj
Spašeni jednom
Što radim tu
Ostali sami
Praznog sna
Kiša, snijeg
Ni sunca iza oblaka
Neobično svijetlo
Gdje izvire duga
Zatire se sjaj

Sjedoh u stolicu
Na balkonu
Blijedog lica
Sa narančastim hlačama
Plavog kaputa
Zatvorih očiju
Gledajući u sebe
Ponor bezdana
Tonem kroz prazno
Lebdeći lako
Namjera i zagrljaj
Ruke mašu na struji vjetra
Ne dolazi noć
Niti se gasi dan
Sam bez sjećanja
Prazan kao cjelina
Samo sam sam

Ja tvoje sam dijete
Znaš li me
Pitaju uvojci plavi
Smiješak na licu
Pomozi mi
Rekoh
Ništa se ne promjeni
Uze me za ruku
Koračam zrakom
Bez napora i truda
Izgubljene pjesme
Sažimana slova
Čujem iz daljine
Kao glas jeke
Sjeti se
Znaj

Copyright: miljenko_trnko2002@yahoo.com