četvrtak, 19. svibnja 2016.

Neki pjevaju

Neki pjevaju
Neki plešu
Sve je to bog Matrix
On upravlja svijetom
Što ste donijeli od oca i majke
Šutnju, ljutnju
Bijes i smijeh
Bolne suze koje peku
Nedostajanje bez snova
Čekanje

Predator gleda titranje
Iščitava vašu toplinu
Unutar pet osjetila
Prisiljava kreativnost
Da se izražava u zatvoru
Plan koji slutite
Odbijajući njegovo postojanje
Kao da samo vi možete biti okrutni
Zato postoji uvjerenje
Da samo pisci proizvode drame

Tjeraju vas da se nečim bavite
Okrutne scene su zabava Kao i rođenje
Cilj je da se vaše emocije napregnu do pucanja
Kako bi proizvod bio što kvalitetnije
Visoko kalorijska energiju za njih
Kada uspijete ovladati emocijama
Komprimirajući ih
Šaljući naručitelju
Uništit’ će te vlastite bogove
Kako vam se to sviđa?

Pred vama će ostati varijante mogućnosti
S čime će te se zabaviti
Kada vam nestanu sve košnice
Vaše igračke i ubijanje dokolice
Da li će te moći izdržati stanje
Ne činjenja
Ne djelovanja
Gledajući samo film
Kako ste živjeli nekad
Kako ste na prijevaru zarobljeni
Kako ste živjeli u sužanjstvu
Noseći uze mileniju uma
Pčele će biti jednako slobodne kao vi
Čeka vas nova pretraga
Biranje simulacije
Za novu igru
Ili će te odlučiti
Ponovo leći u kolijevku
Kao savršeno biće

Ne zaboravite
Tama je
Kolijevka svjetlosti
No to vas više neće plašiti
Više ništa neće predstavljati za vas
Otkrivenja
Pomicanje zastora
Zavjesa
Pokrivača
Prekrivača
Sve
Baš sva je već postavljeno
Niti možete smisliti niti misliti
Niti misli pripadaju vama
Vi pripadate mislima
Da bi vidjeli što se nalazi oko vas
U čemu si
Morate uči u stanje samoće
Tek tada se pomiču zastori
Pojavljuju nova otkrića
Za vas postoji mogućnost
Da vas netko uvede u san
Ali bez njega ne možete dalje
Vidjet ćeš samo ono što vam on prikaže

Prilegnem negdje usput na klupu
Po tome se mladost i starost ne razlikuju
Tako su nastajali bogovi svijeta
Predator gleda titranje
Iščitava vašu toplinu
Unutar pet osjetila
Prisiljava kreativnost
Da se izražava u zatvoru
Plan koji slutite
Odbijajući njegovo postojanje
Kao da samo vi možete biti okrutni
Zato postoji uvjerenje
Da samo pisci proizvode drame

Copyright: miljenko_trnsko2002@yahoo.com